कम्पनी दर्ता भए पश्चात कम्पनीले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरु

कम्पनी दर्ता भए पश्चात १ बर्षभित्र कम्पनीले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरु तथा पेश गर्नु पर्ने बिवरणहरु :-

कम्पनी दर्ता भए पश्चात कम्पनीले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरु
कम्पनी दर्ता भए पश्चात कम्पनीले गर्नुपर्ने प्रमुख कार्यहरु

• कम्पनी संस्थापना भए पश्चात ३ महिना भित्र दफा १८४ बमोजिम कार्यालय स्थापनाको जानकारी
• कम्पनी संस्थापना भएको आ.व. भित्र शेयरधनीहरुले लिन कवुल गरेको शेयरको रकम दाखिला भए पछि शेयर बाँडफाँड गरी शेयर लगत तयार गरी १ महिना भित्र पेश गर्नु पर्ने तथा संचालक समितिको गठन गर्नुपर्ने छ ।
• संचालन समिति गठन भए पश्चात कम्पनी ऐनको दफा ९२(३) को बिवरण र संचालक लगत तयार भएको ७ दिन भित्र पेश गर्नुपर्ने छ ।
• कम्पनी संस्थापना भएको पहिलो पटकको लागि एक बर्षभित्र बाषिर्क साधारण सभा गरी सक्नु पर्ने छ । सो पश्चात आ.व. समाप्त भएको ६ महिना भित्र हरेक बर्षबाषिर्क साधारण सभा गर्नु पर्ने छ । यसरी बाषिर्क साधारण सभा भएको ३० दिन भित्र सो को बिवरण कार्यालयमा पेश गर्नु पर्ने छ ।
• कम्पनी ऐन२०६३ को दफा ५१(३) को बिवरण प्रत्येक बर्षो बाषिर्क साधारण सभा हुनु भन्दा १ महिना अघि तयार गरी बाषिर्क साधारण सभा भएको ३० दिन भित्र कार्यालयमा पेश गरी सक्नु पर्दछ । पब्लिक कम्पनीले दफा ७८ बमोजिमको बिवरण पेश गर्नु पर्ने छ ।
• कम्पनी संस्थापना भएको आ.व.को लागि संचालक समितिले अडिटर नियुक्ति गर्ने । सो पश्चात प्रत्येक आ.व.को लागि बाषिर्क साधारण सभाले अडिटर नियुक्ति गरी नीजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने र नियुक्तीको जानकारी १५ दिन भित्र कार्यालयलाई दिने ।
• नियुक्त अडिटरबाट पेश भएको सम्वन्धीत आ.व.को अडिट रिपोर्ट बाषिर्क साधारण सभाले अनुमोदन गरी पौष मसान्त भित्र पेश गर्ने ।
• बाषिर्क साधारण सभाले सामान्यतया गत आ.व. को अडिटरको रिपोर्ट अनुमोदन गर्ने, बाषिर्क नीति कार्यक्रम अनुमोदन गर्ने, र आगामी आ.व.को लागि अडिटरको नियुक्ति गर्ने ।
• प्रबन्धपत्र एंव नियमावलीको कुनै दफा वा नियम संशोधन गर्नु परे साधारण सभा/ बिशेष साधारण सभाबाट बिशेष प्रस्ताव पारित गरी गर्नु पर्ने छ र ३० दिन भित्र पेश गर्नु पर्ने छ ।
• एकल शेयरधनी भएको कम्पनीको हकमा एकल निर्णयले मात्र माथिका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्न सकिने छ ।
• माथि उल्लेखित जस्ता बिवरणहरु समयमा नै तयार गरी तोकिएको समय भित्र कार्यालयमा पेश नगरे ऐनको दफा ८१ बमोजिमको जरिवाना लाग्ने छ ।
Source:https://www.facebook.com/TAXpertNepal/posts/1902033636708154

How to receive a Parcel in Nepal

If you have received a letter note or call as notification of parcel arrival instead of a parcel from postal office then you need to go to the general post office at Sundhara, Kathmandu.

You need to go to Sundhara office along with your personal id copy like a photocopy of citizenship or passport. There you can ask for parcel delivery room or Room no. 29. On the way to room you will be asked to fill a red colored form (shown below) available at reception.

how to receive a parcel in nepal
how to receive a parcel in nepal

Take the form to the letter to room no. 29 where you need to submit the form and search for the parcel. Either you will be sent to Room no. 31 or the parcel will be opened in front of you to verify the things to calculate VAT and Customs Tax. Once your, parcel items are noted you will be followed by calculation where each item will be valued guessing its price like a normal watch will be priced at Rs. 500, a bag as Rs. 500 but same being branded one will be valued more. Here you may need to show the price of the items or convince them to be of low price to lower you tax to be paid.
custom tax calculation for a parcel in nepal
custom tax calculation for a parcel in nepal

After calculation, you will need to get a sign of the Customs Officer who is available at Room no. 32. On getting the sign, return back to Room no. 31 and pay the tax calculated ahead. Here, I forgot to mention that you need to carry change else you may not get remainder money back 😉

You will be asked to go to reception and get all your paper stamped official. BTW here you will be asked for some bucks which is not mandatory.

Now, you are ready to get your long awaited parcel. So, go to room no. 29 and get your parcel on submitting your red form.

Hope this post helps you get your parcel easily and leaving unnecessary hassles. Wish you luck.

Nepali Lyrics Sani by Deepak Bajracharya

After a hit new song Allare, Deepak Bajracharya has come up with new song SANI. The song and its video were released on YouTube so, here is the Nepali Lyrics Sani by Deepak Bajracharya as below:

सानिलाई छोएर बगेको पानी खाइदिउला
मै मरी जाउला सानिलाई छोइ कसम खाइदिउला लइजौला
म पनि आउला सङ सँगइ साइनोले बाधौल लइजौला
मै मरी जाउला सानिलाई छोइ कसम खाइदिउला लइजौला
म पनि आउला सङ सँगइ साइनोले बाधौला लइजौला

दुई बचन मिठो गरी बोली देउन नगरि कुनै बहना
मन को कुरा नलुकाइ खोलिदेउन यही नै मेरो चाहना
आकाश बाधी जुन तारा तिपेर सिउदो भरौला लइजौला
हो मायाले बाधे मन त के छ र ज्यानै दि दिउला लइजौला

सानिलाई छोएर बहेको हावा भइदिउला

नदेखे झै गरे पनि सहिदिउला देखे सरि भो कहाँ कहाँ
सयौ खोला तरी दिउला तिम्रो लागि म तिमी छौ जहाँ म वहाँ
म धाउनेलाई के छ र तिम्रो पछी पछी आइदिउला लइजौला
हो गर्दिन है बेइमनी जुनी जुनी तिम्रै भइदिउल लइजौला

मै मरी जाउला सानिलाई छोइ कसम खाइदिउला लइजौला
म पनि आउला सङ सँगइ साइनोले बाधौल लइजौला
मै मरी जाउला सानिलाई छोइ कसम खाइदिउला लइजौला
म पनि आउला सङ सँगइ साइनोले बाधौल लइजौला

More information on the song Sani by Deepak Bajracharya
Vocal By: Deepak Bajracharya
Music By: Deepak Bajracharya
Lyrics By: Ricky Shakya
Arranged By: Deepak Bajracharya & Rhythm Band
Audio Mixed: Firoj Bajracharya

MUA: Ukeeshan Chandra Gurung
Artist: Pooja/Jordan/Kamal/Anuja
Bhim Rana/Kumar
Camera: Arjun Tiwari & Team
Edit: Nishan Ghimire
Direction: Nikesh Khadka

Band Members:
Ricky Shakya
Rojan Kayastha
Firoj Bajracharya

Available .np domain names

Today, while browsing Mercantile’s website to register a domain with .com.np, I found lots and lots of domain extension available over there. I could not stand without sharing with you thinking it would be helpful for any organization or person registering with .np as domain extension. Below is the list of available .np domain names extensions.

.academy.np
.accountants.np
.actor.np
.aero.np
.agency.np
.asia.np
.associates.np
.audio.np
.bar.np
.bargains.np Continue reading Available .np domain names

Nepali Lyrics of Saili by Hemant Rana

Another new song by Hemant Rana titled Saili. Here is the Nepali Lyrics of Saili by Hemant Rana

सुन साईली साईली
परदेशबाट म आउला
सुन साईली साईली
चालिस कटेसी रमाउला
सुन साईली साईली
परदेशबाट म आउला
सुन साईली साईली
चालिस कटेसी रमाउला
सुन साईली साईली
दियोमा तेल हुरुरु
सम्झी कहिले नरुनु
सुन साईली साईली
परदेशबाट म आउला
सुन साईली साईली
चालिस कटेसी रमाउला

Nepali Lyrics of Saili by Hemant Rana
Nepali Lyrics of Saili by Hemant Rana

सुन साईली साईली
निधारमा नाम्लो बलियो
भाबीको खेल्मा परियो
सुन साईली साईली
निधारमा नाम्लो बलियो
भाबीको खेल्मा परियो
सुन साईली साईली
धुलोमा पानी कलल
गाउ घर को तस्बिर झलल
सुन साईली साईली
पिधिमा जातो घरर
झर्दो आशु बरर
सुन साईली साईली
परदेशबाट म आउला
सुन साईली साईली
चालिस कटेसी रमाउला
चालिस कटेसी रमाउला

Video Lyrics of Saili by Hemant Rana

Lyrics of Garyo K Timro Mayale by Trishna Gurung

Today, Trishna Gurung posted a new video of her song Garyo K Timro Mayale on YouTube. The song is viewed by hundreds of viewers in couple of hours. So please find Nepali Lyrics of Garyo K Timro Mayale by Trishna Gurung

गर्‍यो के तिम्रो मायाले
मलाई जिउदो लाश बनाएछ
सक्दिन म सम्हालिन
तिम्रो यादमा आसु बगेछ
पोलिरहन्छ यो छाती मेरो
तिम्रो यादमा तिम्रो आशमा
जाली छैन मेरो आसु यो
सजाएकै छु तिम्रै सपना
म देखाउन चाहन्न
मेरो माया मेरो माया
म सुनाउन चाहन्न
मेरो दुख मेरो दुख
मेरो माया मेरो माया

काटे मैले आफैलाई
तिम्रो लागिनै सहे पिडा
आसु लुकाइ म हास्ने गर्दा
दुखाइ झ न किन बढ्दै छ
म देखाउन चाहन्न
मेरो माया मेरो माया
म सुनाउन चाहन्न
मेरो दुख मेरो दुख
Video of Garyo K Timro Mayale by Trishna Gurung

More Information of the song : Garyo K Timro Mayale
Lyrics/compose: Trishna Gurung
Music Arrangment: Almoda Rana Upreti
Mix/Master: Bizu Karmacharya
Colorist: Balaram Budathoki
Direction: Bizu Karmacharya
Barcode Productions

Nepali Lyrics of Timi Aunu Malai Vetna by Naren Astha Band

Nepali Lyrics of Timi Aunu Malai Vetna by Naren Astha Band
तिमी आउनु मलाई भेट्न त्यहि
पुरानो ठाउँमा
पर्खि बस्ने छु तिमीलाई
सधै सधै म
देखेनौ भने तिमीले
हेर्नु आफ्नै आँखामा
भेटेनौ भने तिमीले
खोज्नु आफ्नै मुटुमा म सधै
तिम्रो छेउ म
बसी रहेको हुने छु
सधै आउनु खुशी बोकि
अङ्गालो अङ्गालो म
बिर्सिएर सारा दुख
अङाल्नेछु तिमीलाई म
देखेनौ भने तिमीले
हेर्नु आफ्नै आँखामा
भेटेनौ भने तिमीले
खोज्नु आफ्नै मुटुमा म सधै
तिम्रो छेउ म
बसी रहेको हुने छु
अन्तिम छेउ सम्म
घुमी रहेने छु म
तिमी आउनु मलाई भेट्न त्यहि
पुरानो ठाउँमा
पर्खि बस्ने छु तिमीलाई
सधै सधै म

Nepali Lyrics of Timi Aunu Malai Vetna by Naren Astha Band
Nepali Lyrics of Timi Aunu Malai Vetna by Naren Astha Band

Video of Nepali Song Timi Aunu Malai Vetna by NAREN LIMBU

Lyrics of Khani ho Yahmu by Trishna Gurung

Khani ho yahmu is one of the best songs of Trishna Gurung. Below is the Lyrics of Khani ho Yahmu by Trishna Gurung
Song: Khani ho yahmu
Singer: Trishna Gurung
Actor: Roshan/ Anu
Camera/Direction: Bizu Karmacharya
Color Grading: Satiz Shrestha
Audio: The Rebel Creation
Video By: Da’ Royal Creation
खानि हो याह्मु ए कान्छा
खानि हो याह्मु ए
खानि हो याह्मु ए कान्छा
खानि हो याह्मु ए

कम्मरमा पोको निधारमा डोको
ओठैमा हांसो लिइ
म पनि जान्छु तिमी सँगै म पनि जान्छु रे
खानि हो याह्मु ए कान्छा
खानि हो याह्मु ए
खानि हो याह्मु ए कान्छा
खानि हो याह्मु ए

सातै जनम तिम्रै नाम गरे मैले गरे मैले
तिम्रै माया भए पुग्छ केहि माग्दैन म
सातै जनम तिम्रै नाम गरे मैले गरे मैले
तिम्रै माया भए पुग्छ केहि माग्दैन म
हातमा समाइ सय घुम्ती घुमै भागऐ लानु रे
म पनि जान्छु तिमी सँगै म पनि जान्छु रे
खानि हो याह्मु ए कान्छा
खानि हो याह्मु ए
खानि हो याह्मु ए कान्छा
खानि हो याह्मु ए
Enjoy Video of Khani ho Yahmu by Trishna Gurung

Chyasali Mandap Bhaktapur

Below are the snaps takes today evening at Bhaktapur Durbar Square. Colored lights were projected on chayasali Mandap Bhaktapur and Big Bell of Bhaktapur Durbar Square, Bhaktapur. Sorry for low light as these are mobile snaps. :)

big bell bhaktapur
big bell bhaktapur

Continue reading Chyasali Mandap Bhaktapur